menu +
q
u
i
c
k
a
c
c
e
s
s
detil koleksi
Cover not available
LKP : PERANCANGAN LAYOUTING MAJALAH JURUSANKU
pengarang1 : Noor, Ilham Aprian (12420100033)
subyek1 : LAYOUT
pembimbing1 : WAHYU HIDAYAT, S.SN., M.PD.
no induk : 4-27049
ddc : 658.23
keterangan : 28P.ILL.;BIBL.;LAMP.;30CM
Abstraksi belum tersedia