menu +
q
u
i
c
k
a
c
c
e
s
s
detil koleksi
Cover not available
LKP : RANCANG BANGUN APLIKASI PENERIMAAN SISWA BARU PADA MAN MOJOKERTO
pengarang1 : FURDANI, FAFAN (14390100013)
subyek1 : SCHOOL ADMINISTRATION
pembimbing1 : NUNUK WAHYUNINGTYAS, M.KOM.
no induk : 4-26861
ddc : 371.202 85
keterangan : XVI.71P.ILL.;BIBL.;LAMP.;30CM
MAN MOJOKERTO ADALAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN UMUM DITINGKAT MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA YANG MEMPUNYAI KEUNGGULAN DIBIDANG PEMAHAMAN AGAMA ISLAM. SECARA FISIK CITRA YANG DITAMPILKAN ADALAH BERNAFASKAN ISLAM, SEHINGGA TERKESAN BERWIBAWA, SEJUK, RAPI DAN INDAH. CERMINAN POKOK YANG DITAMPILKAN KAMPUS MAN MOJOKERTO ADALAH ISLAMI DAN TERKESAN MODERN, SERTA DIHUNI OLEH ORANG-ORANG YANG DEKAT DENGAN ALLAH SWT, RAMAH TERHADAP SESAMA, SANTUN, SELALU TERSENYUM, SERTA PEDULI TERHADAP LINGKUNGANNYA.
PROSES PENERIMAAN SISWA BARU MERUPAKAN SALAH SATU CARA SEKOLAH UNTUK MENDAPATKAN SISWA YANG TERAMPIL DALAM BIDANG YANG DIAMBILNYA. PENERIMAAN SISWA BARU HANYA DILAKUKAN KETIKA TAHUN AJARAN BARU. PROSES PENERIMAAN SISWA BARU DAN PEMBAGIAN KELAS SISWA PADA MAN MOJOKERTO MASIH MENGGUNAKAN PROSES MANUAL DIMANA DATA CALON SISWA DISIMPAN PADA RAK DOKUMEN, SEHINGGA MEMUNGKINKAN KEHILANGAN DATA DAN BAHKAN PENCARIAN DATA CALON SISWA MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA.
DENGAN ADANYA RANCANG BANGUN APLIKASI PENERIMAAN SISWA BARU PADA BAGIAN TATA USAHA MAN MOJOKERTO, DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI PROSENTASE KESALAHAN-KESALAHAN DAN KEHILANGAN DATA, SERTA MEMPERLANCAR PROSES PENERIMAAN SISWA BARU DAN PEMBAGIAN KELAS PADA MAN MOJOKERTO.

REPOSITORY : HTTP://SIR.STIKOM.EDU/2573